Μάθημα

Στην παρούσα σελίδα συγκεντρώνονται οι Ενότητες του μαθήματος.
Στη σελίδα της “Βιβλιοθήκης” υπάρχουν συνοδευτικά αρχεία και αρχεία επίδειξης.

Οι διαλέξεις σε PDF

 1. Εισαγωγή στην αναγνώριση προτύπων
 2. Ορισμοί και βασικές μαθηματικές αναπαραστάσεις
 3. Εκπαίδευση με επόπτη
 4. Γραμμικός ταξινομητής
 5. Μη-γραμμικός ταξινομητής
 6. Εκπαίδευση χωρίς επόπτη
 7. Αυτοοργανούμενος χάρτης χαρακτηριστικών
 8. Ανάλυση χαρακτηριστικών

Οι παρουσιάσεις των διαλέξεων

 1. Εισαγωγή στην αναγνώριση προτύπων

 2. Ορισμοί και βασικές μαθηματικές αναπαραστάσεις

 3. Εκπαίδευση με επόπτη

 4. Γραμμικός ταξινομητής

 5. Μη-γραμμικός ταξινομητής

 6. Εκπαίδευση χωρίς επόπτη

 7. Αυτοοργανούμενος χάρτης χαρακτηριστικών

 8. Ανάλυση χαρακτηριστικών